Privacy van onze klanten

Uw privacy is voor ons van groot belang. Teneinde uw privacy beter te kunnen beschermen, wordt ons privacy-beleid in dit bericht uiteengezet en wordt tevens aangeven hoe u keuzes kunt maken aangaande de manier waarop wij uw persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken. Dit bericht kunt u tevens nalezen op de homepage van onze website, alsook op elke pagina waar persoonlijke informatie van u gevraagd wordt.


DE INFORMATIE DIE WIJ VERZAMELEN

Dit bericht heeft betrekking op alle informatie en data die wij verzamelen op de Acorn-websites, zijnde:

  • Naam,
  • Adres,
  • Email,
  • Telefoonnummer.

DE MANIER WAAROP WE UW INFORMATIE GEBRUIKEN

Acorn behandelt persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

In het geval u gegevens met ons deelt aangaande uzelf of derden, zullen we deze gegevens niet met externe partijen delen zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij we vereist zijn dit te doen ten gevolge van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak. De gegevens die u met ons deelt zullen louter gebruikt worden als contactgegevens teneinde uw vragen te kunnen beantwoorden en u goederen en/of diensten te leveren.

We gebruiken emailadressen om de emails die we krijgen te beantwoorden. Dergelijke emailadressen worden voor geen enkel ander doel gebruikt en worden niet gedeeld met externe partijen.

We maken gebruik van geaggregeerde gegevens om onze website beter te kunnen ontwikkelen. We verzamelen bijvoorbeeld gegevens die aantonen hoeveel bezoekers specifieke pagina?s van onze website krijgen, of het aantal bezoekers dat een formulier invult, maar hoe dan ook kunnen individuele bezoekers niet worden geïdentificeerd.

We gebruiken of delen nooit persoonlijke gegevens die met ons online wordt gedeeld op een manier die niet overeenstemt met hetgeen hierboven beschreven werd.


DATABEVEILIGING

Om ongeoorloofde toegang te vermijden en de accuraatheid van data en het correcte gebruik van informatie te waarborgen, hebben we de nodige fysieke, elektronische en beheerprocedures voorzien teneinde de informatie die wie online verzamelen te waarborgen en te beveiligen.


PRIVACY VAN KINDEREN

Het beschermen van de privacy van kinderen is zeer belangrijk voor ons. Daarom dat we nooit informatie op onze website verzamelen of aanhouden waarvan we weten dat die afkomstig is van kinderen onder de dertien jaar. Verder is geen enkel onderdeel van onze website op die manier gestructureerd dat ze kinderen onder de dertien jaar zou kunnen aantrekken.


INFORMATIE AANVULLEN OF VERANDEREN

U kunt toegang krijgen tot uw persoonlijke informatie, verzameld en aangehouden door ons, door een email te sturen naar privacy@acornstairlifts.com. U kunt ons vragen feitelijke onjuistheden aan te passen. Teneinde uw privacy en veiligheid te beschermen, zullen we eerst uw identiteit nagaan vooraleer toegang te verlenen tot persoonlijke informatie of u toelaten feitelijke onjuistheden aan te passen.


CONTACT

Mocht u verdere vragen en/of opmerkingen hebben aangaande ons privacy-beleid, kunt u steeds een email sturen naar privacy@acornstairlifts.com